شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

villagegame

اولین بازی استراتژیک تلگرام منتشر شد

اولین بازی استراتژیک تلگرام منتشر شد شاید بسیاری از کاربران تلگرام در ایران ندانند تلگرام بازی هم دارد. اخیرا اولین بازی استراتژیک تلگرام منتشر شد که طرفداران...