دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

I Am Alive

نگاهی متفاوت بر بازی I Am Alive

موارد مربوط بعد از آخرالزمان برای بازی های این روزها بسیار معمولی است، اما تعداد بسیار کمی از شما هستید که ممکن است به طرف این گونه بازی ها بروید. نمونه ی بارز در این...