دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

Disney Infinity

فروش Disney Infinity غوغا کرد

در ماه اوت سال گذشته منتشر شد و ناشران آن بتازگی اعلام نمودند که فروش بسته های این بازی تا به امروز به بیش از ۳ میلیون نسخه رسیده است. بسته ی آغازین شامل ۳ تندیس، یک...