چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
  • #
  • #

Devil’s Third

Devil’s Third مخصوص سال ۲۰۱۴

تومنوبو ایتاگاکی پنج سال پیش شرکت Tecmo Koei و استودیو Team Ninja  را ترک کرد و به همراه اعضای اصلی ان استودیو ، استودیوی جدید Valhalla   Games را تشکیل داد که اولین پروژه اش عنوان...