دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #
بدون دیدگاه | کد خبر: 41053 |
۲۷ / ۰۳ / ۱۳۹۲ | |

قیمت خودرو در بازار امروز ۲۷ خرداد ۱۳۹۲

    قیمت خودرو در بازار امروز ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ … نگاهی به آخرین قیمت خودروها.   اقتصاد ایران آنلاین: اتومبيل مقدار تغییر کمترین بیشترین   ۴۰۵ ( نمايندگي/ تومان) ۲۲,۱۸۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۲,۱۸۰,۰۰۰ ۲۲,۱۸۰,۰۰۰   ۲۰۶ تيپ۲ ( بازار/ تومان) ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰   ۴۰۵ ( بازار/ تومان) ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ […]

مجله اینترنتی ایران استایل

 

 

قیمت خودرو در بازار امروز ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ …

نگاهی به آخرین قیمت خودروها.
 
اقتصاد ایران آنلاین:

اتومبيل

مقدار

تغییر

کمترین

بیشترین

 

۴۰۵ ( نمايندگي/ تومان)

۲۲,۱۸۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۲,۱۸۰,۰۰۰

۲۲,۱۸۰,۰۰۰

 

۲۰۶ تيپ۲ ( بازار/ تومان)

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

 

۴۰۵ ( بازار/ تومان)

۲۸,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۶,۵۰۰,۰۰۰

۲۸,۰۰۰,۰۰۰

 

۲۰۶ تيپ۲ (نمايندگي/ تومان)

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

 

۲۰۶ تيپ ۵ (نمايندگي/ تومان)

۳۷,۲۰۷,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۷,۲۰۷,۰۰۰

۳۷,۲۰۷,۰۰۰

 

۲۰۶ تيپ ۵ (بازار/ تومان)

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

 

۲۰۶ تيپ ۶ ( نمايندگي/ تومان)

۳۹,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۹,۰۰۰,۰۰۰

 

۲۰۶ تيپ ۶ ( بازار/ تومان)

۵۱,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۵۱,۰۰۰,۰۰۰

 

۲۰۶ صندوق دار V20 ( نمايندگي/ تومان)

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

 

۲۰۶ صندوق دار V20 ( بازار/ تومان)

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

 

۲۰۷ دنده اتوماتيک (نمايندگي/ تومان)

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

 

۲۰۷ دنده اتوماتيک ( بازار/ تومان)

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

 

پارس سال (نمايندگي/ تومان)

۲۶,۹۷۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۶,۹۷۰,۰۰۰

۲۶,۹۷۰,۰۰۰

 

پارس سال(بازار/ تومان)

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۴,۵۰۰,۰۰۰

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

 

سمند ال ايکس ( نمايندگي/ تومان)

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

 

سمند ال ايکس (بازار/ تومان)

۲۸,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۸,۰۰۰,۰۰۰

 

تيبا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك)

۱۸,۷۹۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۸,۷۹۰,۰۰۰

۱۸,۷۹۰,۰۰۰

 

تيبا (بازار/ تومان)

۲۰,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۰,۵۰۰,۰۰۰

۲۰,۵۰۰,۰۰۰

 

تندر ۹۰ مدل E2 (نمايندگي/ تومان)

۳۵,۰۵۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۵,۰۵۰,۰۰۰

۳۵,۰۵۰,۰۰۰

 

تندر ۹۰ مدل E2 (بازار/ تومان)

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

 

پرادو ( نمايندگي/ تومان)

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

 

پرادو (بازار/ تومان)

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰

 

کرولا (نمايندگي/ تومان)

۹۱,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۹۱,۰۰۰,۰۰۰

۹۱,۰۰۰,۰۰۰

 

کرولا (بازار/ تومان)

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

 

مزدا ۳ ( نمايندگي/ تومان)

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

 

مزدا ۳ (بازار/ تومان)

۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

 

ياريس هاچ‌بک ( نمايندگي/ تومان)

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

 

ياريس هاچ‌بک ( بازار/ تومان)

۸۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۸۵,۰۰۰,۰۰۰

 

پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك)

۱۵,۲۶۸,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۵,۲۶۸,۰۰۰

۱۵,۲۶۸,۰۰۰

 

پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان)

۱۷,۸۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۷,۸۰۰,۰۰۰

۱۷,۸۰۰,۰۰۰

 

پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (نمايندگي / تومان/غيرمتاليك)

۱۵,۰۸۲,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۵,۰۸۲,۰۰۰

۱۵,۰۸۲,۰۰۰

 

پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (بازار/ تومان)

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

 

پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك)

۱۵,۱۵۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۵,۱۵۰,۰۰۰

۱۵,۱۵۰,۰۰۰

 

پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (بازار/ تومان)

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

 

مگان اتوماتيک ۲۰۰۰ سي‌سي (نمایندگی/تومان)

۷۴,۴۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۷۴,۴۰۰,۰۰۰

۷۴,۴۰۰,۰۰۰

 

مگان اتوماتيک ۲۰۰۰ سي‌سي (بازار/تومان)

۸۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۸۹,۰۰۰,۰۰۰

 

آزرا (نمایندگی/تومان)

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

 

آزرا (بازار/تومان)

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

 

سوناتا (نمایندگی/تومان)

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

 

سوناتا (بازار/تومان)

۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

 

 

دانلود آهنگ جدید آرشیو »
دانلود اندروید آرشیو »
دانلود نرم افزار آرشیو »
دانلود والپیپر آرشیو »

ارسال نظر
شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>